stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=33567
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Yves Roose: Toyo Ito verloochent zichzelf

Nieuws
Brugge, zaterdag 6/10/2012. De Japanse architect Toyo Ito, maker van het roemruchte geklasseerde paviljoen op de Burg, verloochent zichzelf door mee achter de plannen voor restauratie van het -ooit als tijdelijk geconcipieerde- project te staan. Dat zegt niemand minder dan uittredend Brugs cultuurschepen Yves Roose, terugblikkend op zijn voorbije mandaat, waarin hij dat paviljoen als een smet op mede zijn blazoen lijkt te beschouwen:

Het zit niet goed

"Het probleem van Brugge is dat de stad zo rijk en overweldigend is, dat als je wil werken met actuele kunst je heel precies moet zitten, en ofwel zit je juist ofwel zit het niet juist. Toyo Ito is altijd een tijdelijk werk geweest. Het paviljoen heeft nooit de kracht gehad om blijvend te zijn voor de eeuwigheid. Dat was ook niet de bedoeling. De materialen waren ook niet zo gekozen. Vandaar vind ik het jammer dat het werk geklasseerd is en dat we nu vast zitten op onze Burg," zegt Roose want "wij hadden mooie plannen om daar met andere kunstenaars om de zoveel jaar een tijdelijk paviljoen neer te zetten, dat telkens een andere interpretatie zou geven van de Stad en de Burg. Maar helaas: een minister is een hogere macht en als hij dat klasseert, moeten wij dat respecteren, en ik hoop dan ook oprecht, met alle respect voor de architectuur as such, dat het gedeclasseerd wordt, zodanig dat we daar nieuwe dingen kunnen doen... Ik had bijvoorbeeld contacten met de Franse architect Daniel Buren, om daar iets te toen maar het kan niet want Toyo Ito moet blijven."

Toyo Ito verloochent zichzelf

"Toyo Ito was goed, is goed geweest, voor een jaar, wat ook de bedoeling was. En ik vind het jammer dat hij op een bepaald moment de bocht genomen heeft om te zeggen dat hij het werk zou willen bewaard zien voor de toekomst. Dat is nooit de bedoeling geweest. Dat is zelfs nooit zijn eigen bedoeling geweest. Dus die man verloochent zichzelf," vindt Roose. "En op die manier vormt hij eigenlijk ook een hindernis voor vele andere jonge kunstenaars en architecten die daar hun ding zouden kunnen doen, voor telkens een jaar. Zoals je het London Pavillion hebt, waar men om de twee jaar een paviljoen opbouwt, dat tijdelijk is. Tijdelijkheid is tijdelijk. Niets is voor de eeuwigheid tenzij het perfect werkt, en dan nog..."

(FN-Eigen Berichtgeving/Foto: FN)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com