stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=33617
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Stad onderzoekt idee Gentse studenten voor fiets-en wandelverbinding Dampoort en Warande

Nieuws
Brugge, woensdag 24/10/2012. Groenschepen Franky Demon (CD&V) heeft van het college van burgemeester en schepenen groen licht gekregen, om een vooronderzoek te doen naar de mogelijkheid van een nieuwe fiets- en wandelverbinding tussen de Dampoortburg en de Warandebrug. Vier studenten van de Hogeschool Gent: Hermien De Foer, Pieter Heylen, Wim Jambon en Virginie Peeters wonnen vorig jaar een ontwerpwedstrijd van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) met een fraai plan voor een dergelijke verbinding, die met een nieuw fiets- en wandelpad een ontbrekende link binnen de Groene Fietsgordel Brugge en de route langs de Vesten van Brugge zou dichten. Volgens Caroline Bracke van de VLM zocht men bij de wedstrijd vooral een innovatieve insteek en is het plan vrij uitvoerbaar, bijzonder groen en ook origineel.

Veiliger, groener...

"Bij de definitieve uitvoering zou ook onder meer een veilige oversteekplaats gecreŽerd worden voor het fietsroutenetwerk Koolkerke - Sint-Jozef - centrum wat een belangrijke mobiliteitsas is tussen het stedelijke gebied en het buitengebied", zegt schepen Demon. "Bovendien wordt de site hierdoor een belangrijk knooppunt en moet er naar gestreefd worden de site volwaardig te integreren in het stadscentrum van Brugge. Ook zou de nieuwe verbinding een antwoord op het verkeersprobleem ter hoogte van het Dampoortcomplex, Genencor en Warandebrug kunnen bieden. Er wordt gestreefd naar een verbinding met bijhorende oversteekplaatsen waarbij de veiligheid van fietsers en voetgangers van groot belang is. Het winnende ontwerp, dat nu op zijn technische uitvoerbaarheid zal onderzocht worden, is het resultaat van een internationale ontwerpwedstrijd voor studenten en is het uitgangspunt voor de studiebureaus die een voorstel zullen uitwerken".

(FN-Meegedeeld-Brugge en Eigen Berichtgeving)

FN

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com