stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=33774
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Jan Demeyere: Open VLD en Groen wilden door Cordon Sanitair voor onze OCMW-raadstemmen


Brugge, maandag 7/1/2013. Volgens Jan Demeyere, tot gisteren OCMW raadslid voor Vlaams Belang was er wel degelijk een duidelijke afspraak was tussen enkele kopstukken van het Vlaams Belang Brugge en Open VLD Brugge, om 14 van 16 stemmen van het Vlaams Belang toe te kennen aan Open VLD bij de OCMW raadsledenverkiezing, op voorwaarde dat Open VLD 'iemand van de rechtste strekking zou voordragen'. Volgens Demeyere zat er ook een tegenprestatie aan vast, maar hij weet niet precies dewelke, omdat Yves Buysse en Alain Quataert de onderhandelingen voerden. De oud leerkracht van het Sint-Lodewijkscollege zegt dat hij zich daar zelf tot het laatste ogenblik tegen heeft verzet, maar dat voor sommige fractieleden de afkeer voor Groen zo groot was, dat ze hun stemmen liever cadeau deden aan Open VLD, dan er meer uit te halen. Demeyere bevestigt hiermee de versie van Groen fractievoorzitter Sammy Roelant, die een en ander afdeed als het doorbreken van het Cordon Sanitaire.

Tijdlijn

"Ik stelde 14 dagen na de verkiezingen aan de partij voor om het mandaat te delen, aangezien wij 16 stemmen hadden tegen over 13 voor de VLD leek mij dat een billijke verdeling maar in de fractievergadering, enkele dagen later, vertelde men mij dat dit voorstel voor Open VLD onmogelijk wegens het Cordon sanitair en daarom had Yves Busse de belofte gedaan 14 van de 16 reststemmen cadeau te doen aan een rechtse kandidaat, Jean-Marie De Plancke, omdat die persoonlijk toch niet voor het cordon was," herinnert Demeyere zich. "Er werd mij toen beloofd dat bij nieuwe onderhandelingen met de VLD men mij zou betrekken, maar daarvan is niets in huis gekomen. Op de volgende fractievergadering begin december kqam men zelfs met een plan om een schijnkandidaat voor te dragen om de andere politieke partijen en de pers te misleiden. Bij de installatievergadering zou dan echter toch voor De Plancke worden gestemd."

Ik wou een Linkse Open VLDer

"Ikzelf vond dat geen goede zaak voor de Vlaams Belang kiezers, die niet tot de hogere sociale klasse behoren, want een vertegenwoordiger van het groot kapitaal in de OCMW raad zal hun volgens mij minder goed verdedigen. Ik wou een linkstere Open VLDer laten aanduiden. En wat Groen aan jullie gezegd heeft, over voorafgaande afspraken, is dus zeker waar."

Groen wilde ook wel door Cordon."

"Maar ook Groen heeft bij ons naar stemmen gehengeld: eind november, op een receptie in Ter Leyen in Assebroek, had ik aan Gerda Schotte van Groen gezegd dat de OCMW zetel voor Groen in Brugge nog niet binnen was. Vanaf dan had Groen heel regelmatig contact met Vlaams Belang Brugge op zoek naar de 3 ontbrekende stemmen om zeker van die zetel te zijn...", besluit Jan Demeyere.

(FN-Eigen Berichtgeving)

.

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com