stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=33786
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Studie: bedrijven moeten zich beter voorbereiden op sollicitaties

Economie
Brugge, donderdag 10/1/2013. Niet alleen werkzoekenden, maar ook bedrijven maken soms fouten bij sollicitatiegesprekken. Tot die verrassende vaststelling kwam Lies Coquet, studente toegepaste psychologie, na onderzoek voor een thesis. De resultaten werden vandaag door onder meer Hans Maertens, de directeur-generaal van Voka West-Vlaanderen toegelicht. Eigenaardig genoeg blijken bedrijven zelfs nog meer fouten te maken wanneer ze personeel voor knelpuntenberoepen moeten vinden.

Studie

De studie werd gedaan in de schoot van het studiebureau Auxilios, dat reeds enkele jaren laatstejaarsleerlingen uit technische scholen helpt begeleiden naar de arbeidsmarkt, want bedrijven vinden moeilijk technisch geschoolde medewerkers. En klaarblijkelijk hebben bedrijven, ook al zetten ze in hun advertentie vaak dat ze hoogtechnologisch en vooruitstrevend zijn, vaak moeilijkheden met moderne communicatiemedia en het begrijpen van de leefwereld van hun jongere sollicitanten. In vele gevallen worden jobs bijvoorbeeld mooier voorgesteld dan ze zijn om kandidaten te lokken, maar sollicitanten in knelpuntberoepen zijn heel kritisch en verliezen daardoor alle vertrouwen in de kandidaat werkgever. Uit de studie blijkt ook dat zeker de jonge generatie een snelle antwoordtijd verwacht bij een sollicitatie terwijl de kandidaat zelf op vandaag een langere bedenktijd verwacht wanneer hem iets wordt aangeboden. Wat vroeger 1 of 2 dagen was, is nu snel een paar weken geworden...

Aanpakken

"Het is jammer dat sommige talenten onder meer hierdoor niet aan de bak komen", stelt Maertens vast, "want elk talent dat opgeleid is vaak met centen van de overheid, elk talent dat ge´nvesteerd heeft in zijn studies en zijn kennis, moeten we maximaal gebruiken en ik ben dan eigenlijk verheugd dat we vandaag hebben ontdekt dat we ook aan de kant van de bedrijven kansen laten liggen, want nu kunnen we daar ook iets aan doen," besluit Hans Maertens van VOKA dan ook.

VOKA zal in april een studiedag opzetten voor ondernemers, waarin zij instrumenten zullen aangeboden krijgen om sollicitatiegesprekken efficieter te laten verlopen.

(FN-Eigen Berichtgeving/Foto: Auxilios)
Meer op www.voka.be/west-vlaanderen

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com