stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=34697
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Eerder uitgestelde werken in de Sint-Baafsstraat gaan van start

Werken in Brugge tot vrijdag, 15/2/2013:

Brugge, vrijdag 1/2/2013. GCS-INFRA uit Beervelde kreeg opdracht van Eandis om werkzaamheden aan de laagspanning uit te voeren in de Sint-Baafsstraat tussen nr. 21 & 53.

Door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van de Stad zijn deze werkzaamheden niet kunnen starten op de vooropgestelde datum.

Eandis sprak af met de aannemer om, indien de winterse weerstoestanden het toelaten, op 4 februari van start te gaan met deze werkzaamheden. Het einde is dan voorzien tegen uiterlijk 15 februari.

In de Sint-Baafsstraat wordt het voetpad ingenomen. De kruispunten met de Hertogenstraat en de Diksmuidse Heerweg worden gedwarst in 2 fasen waardoor alle verkeer steeds door kan.

Er wordt een parkeerverbod ingevoerd langs het traject van de werkzaamheden.

(FN-Meegedeeld-Brugge)

FN

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com