stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=34762
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Speelstraat voortaan eenvoudiger aan te vragen

Nieuws
Brugge, vrijdag 8/2/2013. Het Brugse stadsbestuur gaat het aanvragen van een speelstraat voortaan eenvoudiger maken. Zowel het aanvragen zelf als wat er bij komt kijken, wordt simpeler. De nieuwe schepen voor jeugd Franky Demon (CD&V) "had in het verleden zelf aan den lijve vastgesteld, dat het organiseren van een speelstraat een hele klus was" en daarom werkte hij met zijn team een eenvoudiger systeem uit, "met minder papierwinkel en het moet voortaan ook geen maanden op voorhand meer aangevraagd worden: het zal de mensen er sneller toe aanzetten om dit initiatief in hun straat te organiseren. We zorgden voor minder administratie en meer mogelijkheden voor onder meer het gebruik van spelmateriaal. Organiseer je minder dan 4 keer een speelstraat, dan kunnen 4 verantwoordelijken een speelstraat tot 4 weken vooraf aanvragen. Organiseer je de speelstraat meer, dan kijken we naar een termijn van 8 weken. Dit is een veel soepelere deadline, vroeger viel die immers op 15 maart. We stelden immers vast dat organisatoren pas in de lente of net voor de zomer overwegen om een speelstraat te organiseren. Een andere aanpassing is dat de uitleendienst van speelmateriaal bij de jeugddienst gratis ontleeent en dat ook al het feestmateriaal bij dienst cultuur gratis ontleend kan worden: afhankelijk van de frequentie wordt het materiaal rechtstreeks via dienst cultuur of via de jeugddienst gereserveerd: met 1 enkel formulier vraag je alles aan...", besluit Franky Demon.

Een speelstraat aanvragen kan via het vernieuwde en vereenvoudigde formulier dat je terugvindt op www.jeugddienstbrugge.be.

(FN-Eigen Berichtgeving/Foto: FN)

FN
Meer op www.jeugddienstbrugge.be

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com