stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=35062
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Ook na correctie blijven mandaten bij de meerderheid


Brugge, woensdag 27/2/2013. In de gemeenteraad van gisterenavond werd nog eens terug gekomen op de toegekende mandaten, waarbij de sp.a-CD&V meerderheid in de vorige zitting het laken zo goedals volledig naar zich toe had getrokken. Nu bleek, dat dat was gebeurd zonder voldoende op de naleving van de regels te letten, zo stelde raadslid Geert Van Tieghem (N-VA): 'vanuit N-VA betreuren wij zeer het Brugs mandatenverhaal. Meer dan 90 % van de, hoofdzakelijk betaalde, mandaten wordt toegekend aan twee partijen; minder dan 10 %, de kruimels of waar het wettelijk gezien niet anders kan. Onder meer een aantal waarnemersmandaten gaan naar de oppositie ! Een gemiste kans, temeer daar het Brugs toekomstakkoord dixit blz 9 - alle nieuwe vormen van inspraak en participatie wil stimuleren. Een duidelijke anomalie tussen woord en daad', vindt Van Tieghem. 'We stellen vandaag ook vast dat de meerderheid zelfs nog iets te gul of inhalig was verleden maand, en thans een aantal zaken moet rechtzetten of bijsturen op basis van wettelijke bepalingen. Cumuleren kent voor N-VA grenzen en heeft ook een ethische etiquette. We stellen ons ernstige en morele vragen bij mensen die 8 of 10 en meer mandaten gaan 'cumuleren' Dit kan de kwaliteit niet ten goede komen. Wat ons ook vanuit N-VA opvalt, is een bijzonder gebrek aan transparantie. In de diverse berekken worden alle namen van de begunstigden blijkbaar 'angstvallig' verzwegen en moedwillig 'staatsgeheim' gehouden tot op het uur van start van de gemeenteraadszitting. Vanuit N-VA durven wij in de toekomst hopen en rekenen op meer openheid en een betere pro-actieve communicatie', besloot Geert Van Tieghem krachtdadig.

Onbehoorlijk bestuur of schoonheidsfoutje?

Toen schepen Boudewijn Laloo (CD&V) aanstalten maakte om onmiddellijk verder te gaan met de orde van de dag vulde raadslid Paul Desender (N-VA) dat het niet eens controleren wat de regels waren bij het aanstellen van enkele betaalde mandaten wat hem betreft een daad van 'onbehoorlijk bestuur' is. Schepen Laloo houdt het bij 'een schoonheidsfoutje'...

(FN-Eigen Berichtgeving)

FN

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com