stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=35764
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Electriciteitswerken tussen Hermitagewijk en Koning Leopold III-laan

Werken in Brugge tot vrijdag, 7/6/2013:

Brugge, vrijdag 17/5/2013. BVBA grondwerken Akin uit Gent kreeg opdracht van Eandis om werkzaamheden uit te voeren in de Oorlogsvrijwilligerslaan, de Diksmuidse Heerweg en de Koning Leopold III-laan.

Onder normale (weers)omstandigheden starten de werkzaamheden in de week van 20 mei. Het einde is voorzien tegen 7 juni.

Er wordt gewerkt op volgende locaties:
Oorlogsvrijwilligerslaan: aanleg kabels in de onverharde berm vanaf Struikheide tot de Diksmuidse Heerweg
Diksmuidse Heerweg: aanleg kabels in de onverharde berm vanaf de Oorlogsvrijwilligerslaan tot en met het kruispunt met de Koning Leopold III-laan, kant even huisnummers
Koning Leopold III-laan: aanleg van de kabels tussen de nummers 279 (kruispunt Diksmuidse Heerweg) en 177 (rotonde Torhoutse Steenweg)

Volgende gestuurde boringen worden uitgevoerd zodat het autoverkeer steeds in beide richtingen kan doorrijden:
dwarsing Diksmuidse Heerweg met Betferkerklaan
dwarsing Diksmuidse Heerweg met Koning Leopold III-laan
dwarsing Diksmuidse Heerweg (ter hoogte van het huis nummer 277)

Volgende dwarsingen worden helft om helft uitgevoerd om de bereikbaarheid voor de bewoners te garanderen:
Diksmuidse Heerweg met Ter Straten
Diksmuidse Heerweg met Ieperleet

Het kruispunt van Pad Zevenbergen met de Koning Leopold III-laan wordt onderbroken.

De sleuven worden geopend, de leidingen erin gelegd en op het einde van de werkdag worden de sleuven terug dichtgemaakt. Er wordt dus gewerkt met een beperkte werfzone.

Fasering
fase 1
Oorlogsvrijwilligerslaan vanaf Struikheide (cabine aan de overzijde) tot aan het kruispunt met de Diksmuidse Heerweg
Diksmuidse Heerweg vanaf het kruispunt met de Oorlogsvrijwilligerslaan tot en met het kruispunt met Ter Straten
fase 2
Diksmuidse Heerweg vanaf Ter Straten tot en met het kruispunt met de Koning Leopold III-laan (Diksmuidse Heerweg 277)
fase 3
Koning Leopold III-laan vanaf de Diksmuidse Heerweg (nummer 279) tot de Koning Leopold III-laan, nummer 177

Verkeersverloop en maatregelen
Oorlogsvrijwilligerslaan en Diksmuidse Heerweg
Het verkeer blijft in beide richtingen mogelijk. Waar wordt gewerkt geldt voorrang van doorgang.

Koning Leopold III-laan
Het verkeer blijft in beide richtingen mogelijk. Beide rijvakken blijven bestemd voor het autoverkeer.

Voetgangers steken over naar het overliggende trottoir/berm.

Fietsers volgen de rijbaan.

Er wordt een parkeerverbod ingevoerd langs het traject van de werkzaamheden.


(FN-Meegedeeld-Brugge)

FN

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com