stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=36111
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Werkzaamheden in Patente- en Scharphoutstraat

Werken in Brugge tot maandag, 30/9/2013:

Brugge, zondag 4/8/2013. Stad Brugge gaf opdracht aan aannemer J. Huys & Zonen uit Brugge om te werken aan de riolering in de Patentestraat, tussen Canadezen- en Scharphoutstraat, en in de Scharphoutstraat, tussen Patente- en Ten Wallestraat.

Onder normale (weers)omstandigheden starten de werkzaamheden op maandag 5 augustus a.s. Het einde is voorzien omstreeks 30 september 2013.

De gedeelten van de straten waar de aannemer werkt, worden onderbroken. Voor het autoverkeer is een wegomlegging in beide richtingen voorzien via Canadezenstraat, Zeebruggelaan en Scharphoutstraat. Fietsers worden omgeleid via de Stormvogelstraat. Voetgangers kunnen altijd door.

(FN-Meegedeeld-Brugge)

FN

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com