stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=36672
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Kabelwerken in de Lange Muntstraat en de Gistelse Steenweg

Werken in Brugge tot vrijdag, 15/11/2013:

Brugge, dinsdag 29/10/2013. Eandis gaf opdracht aan de BVBA Akin uit Gent om sleuf- en kabelwerkzaamheden uit te voeren in Sint-Andries op volgende plaatsen en in deze volgorde :
in het trottoir van de Zandstraat op de hoek met de Noordveldstraat
in het trottoir van de Lange Muntstraat aan de kant van de oneven huisnummers
in het trottoir van de Gistelse Steenweg aan de kant van de even huisnummers (tussen huisnummer 128 en de Lange Muntstraat)
dwarsing van de Gistelse Steenweg naar de cabine ter hoogte van de Diksmuidse Heerweg.

Onder normale (weer)omstandigheden gaan de werkzaamheden van start vanaf maandag 4 november. Het einde wordt verwacht tegen 15 november.

Het verkeer kan steeds door. De dwarsingen van de rijbaan worden uitgevoerd met gestuurde boringen zodat het verkeer ook hiervan geen hinder ondervindt.

Voetgangers gebruiken het voetpad aan de overkant van de straat. Fietsers ondervinden geen hinder.

In de Lange Muntstraat wordt er parkeerverbod ingevoerd langs beide zijden van de rijbaan. In de Gistelse Steenweg langs de werfzone.

Aan de in- en uitrit van Residentie Groenhove en het benzinestation Lukoil worden staalplaten voorzien om in- en uitrijden mogelijk te houden.

De bussen van De Lijn ondervinden geen hinder door deze werkzaamheden.

verkeersverloop:
- het verkeer behoudt zijn doorgang in de Polderstraat mogelijks met beurtelingse doorgang (geregeld door borden of verkeerslichten)
- fietsers en voetgangers behouden hun doorgang
- waar de aannemer werkt, geldt parkeerverbod
- waar de aannemer werkt, is het mogelijk dat garages/opritten tijdelijk onbereikbaar worden. Denk eraan om uw wagen tijdig ergens anders te plaatsen.

aannemer:
Deze werken worden uitgevoerd door de bvba Sabbe uit Staden in opdracht van Eandis.

(FN-Meegedeeld-Brugge)

FN

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com