stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=36925
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Havens van Antwerpen, Zeebrugge en Singapore gaan samen voor LNG

Economie
Zeebrugge, woensdag 13/11/2013. Tijdens de missie van Flanders Port Area van 9 tot 13 november naar Vietnam en Singapore onder leiding van Vlaams minister Hilde Crevits sloten de havens van Antwerpen, Zeebrugge en Singapore een akkoord om te gaan samenwerken met de bedoeling LNG zo efficiŽnt mogelijk ter beschikking te stellen aan de scheepvaart. LNG (Liquefied Natural Gas) wordt beschouwd als de scheepsbrandstof van de toekomst aangezien LNG voor de scheepvaart een oplossing biedt om op een competitieve manier tegemoet te komen aan de strengere normen voor de zwaveluitstoot van schepen. Deze overeenkomst kwam tot stand door de ondersteuning van minister Hilde Crevits en de Singaporese minister van Transport Lui Tuck Yew.

Groei

Meer en meer ziet de scheepvaart LNG, vloeibaar aardgas, als nieuwe brandstof voor schepen. Dat heeft alles te maken met de scherpere limieten die de International Maritime Organization vanaf 2015 oplegt voor de zwaveluitstoot van schepen in de zogenoemde Sulphur Emission Control Areas. Hieronder vallen onder meer het Kanaal, de Noordzee en de Baltische Zee. Onder diezelfde regelgeving zullen de zwavellimieten vanaf 2020 ook scherp dalen buiten die gebieden. De naleving van die strengere normen vormt een grote uitdaging voor de maritieme sector omdat dit meerkosten kan meebrengen. LNG is een aantrekkelijke oplossing om de stringentere emissienormen te respecteren en om tezelfdertijd de zeevaart competitief te houden. Havens worden geconfronteerd met de uitdaging om op een veilige manier LNG op te slaan en beschikbaar te stellen aan de scheepvaart. Daarom gaan de havens van Antwerpen en Zeebrugge nu samenwerken met de haven van Singapore.

Samen werkt sneller en beter

Als grootste bunkerhaven ter wereld hecht Singapore veel waarde aan de impact van haar activiteiten op het milieu. Er lopen talloze initiatieven om de haven duurzamer te maken. Daar hoort het ter beschikking stellen van LNG als scheepsbrandstof bij. Ook de Vlaamse havens leveren heel wat inspanningen om hun activiteiten te verduurzamen. Om deze uitdagingen in goede banen te leiden, hebben de drie havens vandaag een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Daarin engageren ze zich om de bunkerprocedures zoveel mogelijk te harmoniseren en knowhow met elkaar uit te wisselen. Het gaat naast informatie over LNG zelf ook om LNG-infrastructuur, communicatie naar stakeholders, bunkeren van schepen en onderzoek en ontwikkeling. De drie havens gaan gezamenlijke onderzoeksprogramma's opzetten.

Vlaams minister Hilde Crevits: 'Je kan LNG gerust de brandstof voor ontwikkeling en vooruitgang noemen, een wissel op de toekomst. Ik ben dan ook bijzonder verheugd dat de havens van Antwerpen, Zeebrugge en de grootste bunkerhaven ter wereld, de haven van Singapore, gaan samenwerken om LNG zo vlot en efficiŽnt mogelijk als brandstof ter beschikking te stellen aan de scheepvaart. Samenwerking met een andere wereldspeler zal ervoor zorgen dat Vlaanderen haar koppositie behoudt in Europa voor de ontwikkeling van LNG-infrastructuur.'

Zeebrugge leidt

Zeebrugge is als LNG haven bij uitstek al enige tijd bezig op dit vlak en gaat kennis delen: 'de expertise van Zeebrugge in gas steunt op 25 jaar ervaring. De aardgasterminal van Fluxys in de voorhaven van Zeebrugge is ťťn van de belangrijkste Europese aardgashubs en verzorgt 15 procent van de gasdistributie naar het continent. Daardoor is het vanzelfsprekend dat Zeebrugge een voortrekkersrol wil spelen in het toepassen van LNG als scheepsbrandstof. Samen met Fluxys en verschillende private partners werkt het havenbestuur al enkele jaren aan een aantal pilootprojecten voor de introductie van LNG als brandstof voor de scheepvaart. Bovendien wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de faciliteiten voor het laden van LNG-vrachtwagens en wordt de bouw van een bunkerbarge voorbereid. De uitbreiding van de aardgasterminal met een nieuwe steiger voor het laden en lossen van aardgas zal in 2015 ook nog een versterking zijn voor onze aardgashub', aldus Joachim Coens, Gedelegeerd bestuurder Port of Zeebrugge.

(FN-Meregedeeld-VLAREG)

FN

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com