stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=37389
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Aansluiting Heiststraat/Vindictivestraat onderbroken wegens gedeeltelijke heraanleg plateau

Werken in Brugge tot vrijdag, 31/1/2014:

Brugge, woensdag 22/1/2014. Recent werd een plateau aangebracht op het kruispunt Heiststraat/Zandrietpad/Vindictivestraat. Het gedeelte van het plateau palend aan de Vindictivestraat is niet goed aangelegd waardoor een aanpassing van het plateau zich opdringt.
De aanpassingswerkzaamheden vinden plaats in de week van 27 -31 januari a.s.
Het is hiervoor noodzakelijk om de aansluiting van de Heiststraat palend aan de Vindictivestraat gedurende die week voor het verkeer te onderbreken. Het plaatselijk verkeer in de Heiststraat zelf blijft op het plateau mogelijk.
Dit houdt in dat het Admiraal Keyesplein niet bereikbaar is via de Vindictivestraat maar wel via de Westhinderstraat en de Eiensluisstraat/Blokschepenstraat. Inrijden gebeurt via de Blokschepenstraat en uitrijden via de Westhinderstraat.

Uitvoeringsdata kunnen wijzigen
Een aantal elementen buiten onze wil om kunnen ervoor zorgen dat de werkzaamheden niet op de hier vermelde tijdstippen starten. Het werkschema van de aannemer, de (te natte of te koude) weersomstandigheden… kunnen roet in het eten gooien.


Wat met het huisvuil tijdens de onderbreking van de aansluiting Heiststraat/Vindictivestraat
Omdat de ophaalwagen van het huisvuil niet via de Vindictivestraat kan rijden om het huisvuil van het Admiraal Keyesplein en de Vindictivestraat op te halen, moet het huisvuil van beide straten aangeboden worden aan het poortgat in de Wielingenstraat. Dit is de dichtstbijgelegen plaats die de ophaalwagen kan bereiken om dit huisvuil op te halen.
I.V.B.O., de ophaaldienst van het huisvuil, is bereikbaar in de Pathoekeweg 41, 8000 Brugge – t 050 45 63 11 – www.ivbo.be
Deze regeling geldt voor de week van 27 januari tot en met 31 januari a.s. want daarna gaat het kruispunt Heiststraat/Vindictivestraat opnieuw open voor het verkeer.

Meer informatie over de werkzaamheden ?
Met vragen over de rioleringswerkzaamheden en heraanleg kan men terecht bij de stedelijke Wegendienst, Hoogstraat 37, 8000 Brugge (t 050 44 85 85).

(FN-Meegedeeld-Brugge)

FN

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com