stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=37408
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Uitnodiging inspraakmoment heraanleg speelplein de Patria op 11 februari

Op de agenda voor Brugge op dinsdag, 11/2/2014:

Brugge, woensdag 5/2/2014. De Stad wenst het speelplein de Patria heraan te leggen. Een plan is er nog niet. De betrokken stadsdiensten (Groendienst en Jeugddienst) wensen eerst te luisteren naar voorstellen van omwonenden.

Daarom organiseren ze een inspraakmoment, waarop alle omwonenden van harte welkom zijn. Dit moment vindt plaats op dinsdag 11 februari doorlopend vanaf 17.30 tot en met 19.00 uur in het parochiaal centrum de Patria (Kerklaan 37, 8310 Assebroek).

De Groendienst zal in samenwerking met de Jeugddienst de suggesties verwerken in een voorontwerp. Eens dit voorontwerp klaar is, zal het op inspraakvergadering worden voorgesteld.

Wie nog vragen heeft, kan terecht bij Joeri Gevaert of Jonathan Brutin van de stedelijke Jeugddienst op het nummer 050 44 83 26 of via mail joeri.gevaert@brugge.be, jonathan.brutin@brugge.be

(FN-Meegedeeld-Brugge)

FN

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com