stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=37410
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Inspraakmoment heraanleg speelplein Koude Keuken op 19 februari

Op de agenda voor Brugge op woensdag, 19/2/2014:

Brugge, donderdag 13/2/2014. De Stad speelt met het idee om het speelplein van de Koude Keuken heraan te leggen. Een plan is er nog niet. De betrokken stadsdiensten (Groendienst en Jeugddienst) wensen eerst te luisteren naar voorstellen van omwonenden.

Daarom organiseren ze een inspraakmoment, waarop alle omwonenden van harte welkom zijn. Dit moment vindt plaats op woensdag 19 februari doorlopend vanaf 17.30 tot en met 19.00 uur in de cafetaria van het sportcomplex de Koude Keuken (Zandstraat 284, 8200 Sint-Andries).

De Groendienst zal in samenwerking met de Jeugddienst de suggesties verwerken in een voorontwerp. Eens dit voorontwerp klaar is, zal het op inspraakvergadering worden voorgesteld.

Wie nog vragen heeft, kan terecht bij Joeri Gevaert of Jonathan Brutin van de stedelijke Jeugddienst op het nummer 050 44 83 26 of via mail joeri.gevaert@brugge.be, jonathan.brutin@brugge.be

(FN-Meegedeeld-Brugge)

FN

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com