stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=37712
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Stad misrekent zich 120.000 euro in kostprijs restauratie orgel Onze-Lieve-Vrouwekerk

Nieuws
Brugge, donderdag 27/2/2014. Het Brugse stadbestuur heeft zich voor maar liefst 120.000 euro, het bedrag van de BTW, misrekend in de kostprijs voor de restauratie van het orgel van de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Het was gemeenteraadslid Sammy Roelant (Groen) die tijdens het doornemen van de dossier de blunder opmerkte en zorgde voor het nodige schaamrood op de wangen van de bevoegde schepen Hilde Decleer, (CD&V/Foto), die er zelfs moest op gewezen worden door de voorzitter van de gemeenteraad, André Van Nieuwkerke (sp.a), dat het dossier beter met de juiste cijfers zou moeten worden goedgekeurd. De restauratie maakt overigens deel uit van de gefaseerde restaureratie van het hele interieur van de Onze-Lieve-Vrouwekerk. In fase 8 wordt het orgel instrument aangepakt. de orgelkast dateert uit 1597.

Werkwijze

'Ik heb de plannen gelezen over de restauratie van het orgel. En ik ben verheugd met de professionele benadering van de restaurateurs, onder meer naar de klankkleur van de orgelpijpen en dergelijke. Ik heb twee vragen echter: er wordt gesteld dat in de restauratie wordt uitgegaan van een vergelijking met het orgel van Stalhille. Deze vergelijkende samenstelling is echter zeer hypothetisch zo stelt het preadvies van Onroerend Erfgoed. Zij vragen nauwkeurige verificatie van deze hypothese tijdens de werken. Zal deze vraag meegenomen worden in de afspraken met de restaurateur?', vroeg Sammy eerst.

Blunder

'Maar ik ben vooral bezorgd voor het volgende punt' vervolgde Sammy Roelant fijntjes: 'er wordt ons gevraagd het volgende goed te keuren: De uitgaven, geraamd op 560.530,00 euro (btw inb.) voor de werken, op 9.264,98 euro (btw inb.) voor de veiligheidscoördinator, op 44.842,39 (btw inb.) voor de ontwerper, zijn voorzien in het meerjarenplan onder Beleidsitem BI011908, actie RB011908, Investeringsenveloppe INVRB02, Rekening 27000007. Maar de raming die is bijgevoegd bij dit dossier spreekt dit tegen! Er staat dat dit bedrag echter als exclusief btw is ! En komt de kostprijs inclusief btw op 678 241. Een budgettaire fout van maar liefst 117.711 euro. Wij vragen dan ook om dit punt te ofwel aan te passen betreffende deze cijfers ofwel naar een volgende gemeenteraad te verdagen en het punt daar correct te agenderen.'

Aangepast

Schepen Hilde Decleer wou het probleem eerst nog eens bekijken, maar zowel Sammy Roelant als de voorzitter van de gemeenteraad, André Van Nieuwkerke (sp.a), wezen erop dat het dossier beter met de juiste cijfers zou moeten worden goedgekeurd. Hetwerd dus onmiddellijk aangepast en correct goedgekeurd.

(FN-Eigen Berichtgeving/Foto: EC)

FN

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com