stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=37732
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Jaarlijkse plechtigheid Saint George's Day

Op de agenda voor Zeebrugge op zondag, 27/4/2014:

Zeebrugge, donderdag 13/2/2014. Op 23 april is het 95 jaar geleden dat Sir Roger Keyes, toen vice-admiraal van de Britse oorlogsvloot, het vermetele plan opvatte een poging te doen om de haven van Zeebrugge te versperren. Door drie 'cementschepen' in de havengeul tot zinken te brengen, hoopte hij de Duitse duikboten, die opereerden vanuit de Brugse binnenhaven, hun uitvalsbasis te ontnemen.
Het was op Sint-Joris 1918. Alluderend op de patroonheilige van de krijgslieden én van Engeland - Sint-Joris, die een draak zou overwonnen hebben - gaf hij de aanzet tot een memorabel wapenfeit met volgende metafoor: "Let's give the dragon's tail a damned good twist!"
De Duitse onderzeeërs werden door deze stunt wel gehinderd, maar de operatie slaagde niet echt. De draak spartelde even, maar werd niet overwonnen. Toch liet een Franse admiraal zich uiterst lovend uit over deze onderneming: "Het is het schitterendste wapenfeit dat de geschiedenis van alle tijden en van alle landen op maritiem gebied heeft opgeleverd".
In 1919 werd vice-admiraal Keyes in Zeebrugge ontvangen door Koning Albert I.
Sir Roger Keyes kreeg de klok die de Duitsers in Antwerpen ontvreemd hadden, en die in Zeebrugge dienst deed als alarmklok, cadeau. De klok hangt nog altijd in het stadhuis van Dover en wordt elk jaar op Saint George's Day geluid.
Om de moedige poging van vice-admiraal Keyes te herdenken en om hulde te brengen aan de zowat 200 slachtoffers die toen vielen in de strijd om de vrijheid van de geallieerde landen, wordt elk jaar op 23 april of - indien 23 april niet op een zondag valt - op de zondag het dichtst bij 23 april Saint George's Day gevierd in Zeebrugge.
De plechtigheden in Zeebrugge gaan dit jaar door op zaterdag 26 en zondag 27 april 2014.
Op zaterdag 26 april om 11.00 uur 's morgens vindt een parade plaats op de zeedijk en worden kransen neergelegd aan het monument op de zeedijk.
Op zondag 27 april gaat de traditionele herdenking door. Om 9.30 uur vindt er een oecumenische dienst plaats in de Sint-Donaaskerk. Daarna wordt een korte herdenkingsplechtigheid gehouden op het militaire kerkhof achter de Sint-Donaaskerk, en worden namens diverse instanties bloemenkransen neergelegd. Om 11.00 uur vormen Belgische oud-strijders, leden van de British Royal Marines en prominenten een optocht van het militaire kerkhof naar het Admiraal Keyesplein voor een korte bloemenhulde. Omstreeks 11.30 uur trekt het gezelschap naar het gemeenschapshuis. Daar worden zij officieel ontvangen door het stadsbestuur van Brugge.
Genodigden van diverse Britse en Belgische overheden wonen de plechtigheden bij.

PROGRAMMA

Zondag 27 april traditionele jaarlijkse plechtigheid

9.30 uur oecumenische dienst in de Sint-Donaaskerk
10.20 uur bloemenhulde op het militair kerkhof naast de Sint-Donaaskerk
11.00 uur optocht naar het Admiraal Keyesplein
11.30 uur ontvangst met toespraak door de stadsafgevaardigde en receptie
in het gemeenschapshuis van Zeebrugge

(FN-Meegedeeld-Brugge)

FN

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com