stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=38124
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Hoe ver mogen toeristen gaan met verkeersregels?

Nieuws
Brugge, dinsdag 22/4/2014. Je zou de vraag anders kunnen stellen: hoe ver kan/mag je als overheid gaan met tolerantie, als het gaat over hoe touroperators, 'gidsen' en toeristen zich in een stad als Brugge gedragen? De grens ligt voor nogal wat Bruggelingen wat te ver en deze middag was een medewerker van de Stadsomroep bij toeval getuige, van tot welke levensgevaarlijke toestanden dit kan leiden (zie volledige fotoreportage, link onderaan).

O respect voor verkeersregels

Aan de Kruispoort vond een bus met een 50-tal Britse passagiers geen betere locatie om zijn toeristen met bagage te lossen, dan te midden de verbindingsweg tussen de Maalse- en Moerkerkse steenweg en de Ring. 'Uiteraard' betrof het hier een Britse bus, met zijn deuren aan de linker kant van het voertuig, zodat inhalen ook helemaal onmogelijk was en waardoor het verkeer ter plekke ruim een kwartier volledig werd opgehouden, tot de laatste bagage uit de laadkleppen kon worden gelicht. Alsof dit niet erg genoeg was, begeleidde de 'gids' zijn groep dan zo schuin mogelijk over de ring, zonder te wijzen op of rekening te houden met het bestaan van de meerdere zebrapaden, om eenmaal aan de Kruispoort zelf, weeral in weerwil van alle bestaande en ook in Groot BrittanniŽ geldende verkeersregels, zijn groep toeristen met bagage op het midden de rijweg door de Kruispoort te leiden, waar deze keer het binnenrijdende verkeer naar de binnenstad werd gehinderd en uiteraard de groep jonge toeristen zichzelf weer in direct levensgevaar bracht.

Helaas stellen Bruggelingen maar al te vaak vast dat bussen hun toeristen te pas en te onpas uitladen en dat individuele en groepen toeristen zichzelf en andere weggebruikers meer dan eens in gevaar brengen, omdat ze klaarblijkelijk bij het aanzien van de Brugse pracht plots alle besef van verkeersregels laten varen. Iets wat uiteraard alleen kan als de lokale autoriteiten bewust of onbewust de andere kant op kijken...

(FN-Eigen Berichtgeving/Foto: ED)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com