stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=544
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Sociale werkplaats op archelogische opgravingssite


Brugge, woensdag 31/5/2006. Raakvlak, de Interlokale Vereniging voor Archeologie in Brugge en Ommeland, heeft bij opgravingen aan de Spinolarei in Brugge, de resten blootgelegd van een middeleeuwse wolververij. Aan de opgravingen werken verschillende jongeren van de sociale werkplaats WOK mee, in een project waaraan het OCMW meewerkt. Janniek De Gryse licht toe hoe de opgravingswerken vorderen, en schepen Yves Roose geeft aan waarom mensen van sociale werkplaatsen worden inzet om de Brugse geschiedenis te helpen blootleggen...

Rondleidingen

Traditiegetrouw geeft Raakvlak rondleidingen op de archeologische site.
Het publiek is er welkom op vrijdag 2 juni en op maandag 5 juni, telkens om 14u, 15u en 16u.
De ingang van de site voor het publiek is via de Hoornstraat.

(FN-Op Locatie)

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com