stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=7588
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Stad Brugge wil voortzetting studie Noorderkanaal


Brugge, vrijdag 24/9/2004. In verband met het strategisch plan voor de haven Brugge-Zeebrugge, stuurde de Gouverneur een adviesvraag aan het stadsbestuur en het College besliste voor wat betreft de Brugse binnenhaven om, gelet op de engagementen die reeds genomen werden ten opzichte van een klein aantal (niet havengebonden) bedrijven en gelet op de acute nood aan bedrijventerreinen/een KMO-zone op Brugs grondgebied, op de gronden van de WVI tussen de Pathoekeweg en het Boudewijnkanaal eerdere engagementen na te komen en op de achterliggende grond van de WVI die paalt aan het Boudewijnkanaal een KMO-zone voor watergebonden en/of havengebonden bedrijven te realiseren.

Tegenstelling

Daarmee gaat de stad in tegen het zopas gepresenteerde Strategisch Plan voor de haven van Zeebrugge en kiest ze voor een voortzetting van de studie voor het Noorderkanaal. "Die moet ten spoedigste tot besluitvorming en resultaat leiden om de noodzakelijke vervoerscapaciteit te water te kunnen verwezenlijken, waarbij de leefbaarheid van de Stad Brugge moet gevrijwaard blijven, zonder zwaardere belasting van de Ringvaart," vindt burgemeester Patrick Moenaert: "Zeebrugge zonder Noorderkanaal is kiezen voor een haven zonder waterverbinding daar schepen niet via de ringvaart van Brugge kunnen passeren - het daaruit voortvloeiende bruggenprobleem zou een verlamming van de stad betekenen."

(FN-Meegedeeld)


Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com