stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=7996
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com

Stefan Dewitte nieuwe directeur Festival van Vlaanderen Brugge


Brugge, donderdag 21/10/2004. Als gevolg van de leemte die ontstaat door het vertrek van festivaldirecteur Bart Demuyt naar het Concertgebouw Brugge als nieuwe artistieke directeur, heeft de Raad van Bestuur van het Festival van Vlaanderen Brugge Stefan Dewitte tot directeur verkozen.

Stefan Dewitte

In 1983 studeerde Stefan Dewitte af als laureaat muziekpedagogie aan het Lemmensinstituut in Leuven. Vanaf 1985 was zijn hoofdopdracht die van lector aan de Lerarenopleiding Sint-Andreas (thans KHBO, departement Lerarenopleiding) in Brugge. Hij doceerde er muziekdidactiek en vervulde er een aantal co÷rdinerende functies. Daarnaast is hij actief als musicus in de koorwereld, als continuospeler op orgel en klavecimbel, als publicist, gastdocent en gastspreker.

Zoon van

Met Stefan Dewitte, zoon van Robrecht Dewitte, komt iemand aan het roer die het Festival Van Vlaanderen Brugge - Musica Antiqua door en door kent. Sinds 1976 maakt hij deel uit van het team vrijwilligers dat tijdens de festivaldagen voor een vlotte organisatie zorgt. Vanaf 1983 is hij de co÷rdinator (organisatie en planning) van de internationale wedstrijden voor oude muziek en werkte hij mee aan de samenstelling van de jaarlijkse programmatie.

Kantoor in Concertgebouw

Vanaf oktober dit jaar heeft het Festival van Vlaanderen Brugge zijn kantoorruimte in het Concertgebouw, zodat het letterlijk een Festival in residentie wordt. Het is bijgevolg niet meer dan logisch dat de vzw Festival van Vlaanderen Brugge - Musica Antiqua en de vzw Concertgebouw bevoorrechte partners worden, die toch elk hun eigenheid en vrijheid kunnen en moeten behouden. Hiervoor wordt een artistiek overlegplatform in het leven geroepen dat ervoor garant moet staan dat beide partners elkaars artistieke plannen ondersteunen en versterken.

(FN-Meegedeeld)


Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2019 Stadsomroep.com